Stowarzyszenie Partnerstwo dla Krajny i Pałuk Program Rozwoju Obszarów Wiejskich +48 52 382 44 50

Filtroodmulnik magnetyczny FMFiltr magnetyczny FM jest urządzeniem przeznaczonym do wychwytywania zanieczyszczeń stałych przenoszonych przez wodę w instalacjach centralnego ogrzewania, sieciach ciepłowniczych, węzłach cieplnych, kotłowniach, a także w instalacjach glikolowych w instalacjach klimatyzacyjnych. Ich zastosowanie pozwala na prawidłową pracę wymienników ciepła, pomp, kotłów i innych urządzeń systemowych, zapobiegając osadzaniu się zanieczyszczeń, które pozostają w odmulaczu i są łatwe do usunięcia. W przeciwieństwie do systemów bez filtroodmulnika sedymentacja osadów i kamienia skutecznie obniża sprawność urządzeń pracujących w takich warunkach. Jest to szczególnie ważne w przypadku wymienników ciepła.
Zalety stosowania filtra magnetycznego z sitkiem:
- zabezpieczenie i znaczne ograniczenie ryzyka uszkodzenia instalacji
  oraz jej elementów,
- wyciszenie pracy instalacji,
- wyjątkowo proste usuwanie zanieczyszczeń separatora, usuwanie
   zanieczyszczeń bez konieczności wyłączania instalacji.


    

Typ

Nr artykułu

Filtroodmulnik magnetyczny FM 65 - DN 25
611091
Filtroodmulnik magnetyczny FM 80 - DN 32
611092
Filtroodmulnik magnetyczny FM 100 - DN 40
611093
Filtroodmulnik magnetyczny FM 150 - DN 50611094
Instrukcje obsługi

Zdjęcia wysokiej jakości

  Karta katalogowa filtroodmulnika FM