+48 52 382 44 50

Regulatory pogodowe E 8


Opis i charakterystyka:

Typoszereg regulatorów E 8 został stworzony w celu regulacji instalacji grzewczych. Różnorodne wykonania umożliwiają optymalne i tanie dopasowanie ogrzewania. Regulatory sterowane są wg temperatury zewnętrznej i zapewniają optymalne współdziałanie poszczególnych komponentów instalacji grzewczej. Porównują wartości mierzone z wartościami zadanymi lub z wyliczonymi wartościami zadanymi. Na podstawie tych optymalnych wartości zostaje włączony palnik, a siłownik mieszacza w zależności od potrzeb, zostaje ustawiony w odpowiedniej pozycji. Wbudowane przyłącze BUS umożliwia włączenie E8 do regulowanych ogrzewañ posiadających do 16 obiegów.

    

 Urządzenia konfigurują sie automatycznie przy ich uruchomieniu poprzez rozpoznanie przyłączonych czujników. E8 wyposażono w podświetlany wyświetlacz a dzięki komunikatom tekstowym (również w języku polskim) praca z nim stała sie jeszcze łatwiejsza. Ponadto regulator może pracować z czujnikami zarówno NTC1kΩ (starsze wersje regulatorów) jak i PTC 5kΩ.
Istnieje sześć różnych wersji regulatora E8. W zależności od modułu do prawidłowego funkcjonowania potrzebne są odpowiednie czujniki i kostki przyłączeniowe. Dla każdego sterowanego obiegu c.o. na życzenie można podłączyć czujnik temperatury pomieszczenia FBR 2, względnie moduł zdalnego sterowania Lago FB.


Regulator E8.0324 - Reguluje kotłem z palnikiem jednostopniowym, jednym obiegiem c.o. z mieszaczem, jednym obiegiem c.o. kotłowym, ciepłą wodą użytkową, pompą cyrkulacyjną kotła lub ciepłej wody użytkowej. Wymagane czujniki AF, VF, 2xKF/SPF i kostki przyłączeniowe.

Regulator E8.0634 - Reguluje kotłem z palnikiem dwustopniowym lub dwoma kotłami z palnikami jednostopniowymi, dwoma obiegami c.o. z mieszaczami, ciepłą wodą użytkową, pompą cyrkulacyjną kotła i ciepłej wody użytkowej. Wymagane czujniki AF, 2x KF/SPF, 2x VF i kostki przyłączeniowe.

Regulator E8.1124 - Reguluje dwoma obiegami c.o. z mieszaczami, pompą cyrkulacyjną kotła lub ciepłej wody użytkowej. Wymagane czujniki AF, 2 x VF i kostki przyłączeniowe.

Regulator E8.5064 - Reguluje, przy pomocy modułu Lago 0201R kaskadą ośmiu kotłów z palnikami jednostopniowymi lub czterema z palnikami dwustopniowymi, dwoma obiegami c.o. z mieszaczami, ciepłą wodą użytkową, pompą cyrkulacyjną ciepłej wody użytkowej. Palniki sterowane są przez moduły Lago 0201R. Wymagane czujniki AF, KF/SPF lub VF (czujnik temp. zasilania), KF/SPF, 2 x VF i kostki przyłączeniowe.

Regulator E8.4401 - Reguluje czterema palnikami jednostopniowymi, jednym obiegiem c.o. z mieszaczem, ciepłą wodą użytkową. Przy pomocy modułu Lago 0201R kaskadę można rozbudować do ośmiu stopni palników. Wymagane czujniki AF, KF/SPF lub VF (czujnik temp. zasilania), KF/SPF, VF i kostki przyłączeniowe.

Regulator Lago 0201R - Reguluje kotłem pracującym w kaskadzie sterowanej przez manager kaskad E8.5064 lub E 8.4401. Wymagane czujniki KF/SPF, VF i kostki przyłączeniowe.

W poniższej tabeli ceny dotyczą tylko regulatorów, a odpowiednie ceny czujników, kostek i ich opisy umieszczone są w dalszej części cennika. W przypadku gdy w instalacji przewidziana jest obsługa pompy cyrkulacyjnej kotła ( ochrona minimalnej temperatury powrotu kotła ) potrzebny jest jeszcze jeden czujnik VF (dodatkowy przekaźnik sterowany temperaturowo).

  Typ                   Nr artykułu     
Regulator E8.0324 (bez czujników i kostek)001032
Regulator E8.0634 (bez czujników i kostek)001033
Regulator E8.1124 (bez czujników i kostek)001034
Regulator E8.5064 (bez czujników i kostek)001035
Regulator E8.4401 (bez czujników i kostek)001036
Regulator Lago 0201R (bez czujników i kostek)001082


Wyposażenie dodatkowe regulatorów E 8

Cyfrowy moduł pokojowy Lago FB (CAN-BUS)
001045
Czujnik temp. pokojowej ze zdalną regulacją i możliwością zmiany trybu pracy FBR 2
002161
Czujnik temp. zewnętrznej AF - 5kΩ NTC
002111
Czujnik temp. zasilania - przylgowy VF - 5kΩ NTC002311
Czujnik temp. kotła / zbiornika c.w.u. KF/SPF - 5kΩ NTC002411
Kpl. kostek do regulatora E8.0324 / E8.0634
002700
Kpl. kostek do regulatora E8.1124002900
Kpl. kostek do regulatora E8.5064001011
Kpl. kostek do regulatora E8.4401002701
Kpl. kostek do regulatora Lago 0201R
002902
Skrzynka do zabudowy regulatora na ścianie
800025


  Lago FB
  FBR 2
  AF
  VF
  KF/SPF

         
       
       
 
     
 

Uproszczony schemat regulowanej instalacji